ladderHoe

 

Na telefonisch of persoonlijk contact wordt een eerste gesprek (kosteloos) en/of een onderzoeksmoment gepland. Na overleg met de patiënt (indien volwassenen) of de ouders kan bijkomende informatie opgevraagd worden bij verschillende instanties zoals scholen, CLB en artsen. De onderzoeksresultaten worden met de (ouders en) patiënt besproken. Indien logopedie nodig blijkt, wordt een therapieplan opgesteld en wordt de behandeling opgestart. Er wordt een aanvraag gedaan bij de mutualiteit als er terugbetaling mogelijk is.